Hajnówka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

Komunikaty

UCZNIOWIE KLAS TRZECICH !!!

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 klas maturalnych w Liceum Ogólnokształcącym oraz Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych odbędzie się 26 kwietnia o godzinie 11:00

Harmonogram egzaminów maturalnych ustnych

Szanowni uczniowie

Liceum Ogólnokształcacego oraz Liceum Ogólnokształcacego dla Dorosłych

poniżej zamieszczamy

harmonogram egzaminów ustnych

z jezyka polskiego, języka angielskiego oraz jezyka rosyjskiegow sesji maturalnej 2019

Liceum Ogólnokształcące:

  1. Język polski - 22 maj 2019r.
  2. Język rosyjski - 18 maj 2019r.
  3. Jezyk angielski - 9 maj 2019r

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:

  1. Jezyk polski - 15 maj 2019r.
  2. Język rosyjski - 18 maj 2019r.

Szczegołowy harmonogram znajduje się w sekretariacie szkoły oraz na tablicy informacyjnej.

Wszytkim uczniom i słuchaczom naszych szkół życzymy powiedzenia na egzaminach maturalnych.

 

Konkurs na najpiękniejszą KOKARDĘ NARODOWĄ

kokarda nDyrektor Liceum Ogólnokształcacego w Hajnówce ZDZ w Białymstoku ogłasza konkurs na najpiękniejszą kokardę narodową. Zapraszamy do udziału w konkursie uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły. Nagrody czekają :). Regulamin konkursu tutaj.

Informacja o terminach i czasie trwania EGZAMINÓW MATURALNYCH i EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Na podstawie art. 9a ust. 2 pkt 10 lit.a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity DZ.U. z 2004 NR 256 poz. 2572 ze zm.) Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w dniu 27 kwietnia 2015 zakomunikował (aktualizacja komunikatu w dniu 20 sierpnia 2015r.)

  • harmonogram przeprowadzania egzaminów maturalnych w 2016 roku do pobrania tutaj
  • harmonogram przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie do pobrania tutaj

Zachęcamy słuchaczy szkół dla dorosłych z zapoznaniem sie z harmonogram ogólnym egzaminów.

Informujemy również, iż szczegółówy harmonogram egzaminów maturalnych pisemnych i ustnych zostanie ogłoszony w szkole na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www do dnia 4 kwietnia 2016r. oraz szczegółówy harmonogram egzaminów potwierdzajacych kwalifikacje w zawodzie w miesiącu marcu.