Hajnówka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

Komunikaty

Rozpoczęcie roku szkolnego

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 w Liceum Ogólnokształcącym

ODBĘDZIE SIĘ 3 WRZEŚNIA 2018r O GODZINIE 11:00

Harmonogram egzaminów maturalnych ustnych

Szanowni uczniowie

Liceum Ogólnokształcacego oraz Liceum Ogólnokształcacego dla Dorosłych

poniżej zamieszczamy

szczegółowy harmonogram egzaminów ustnych

z jezyka polskiego, języka angielskiego oraz jezyka rosyjskiegow sesji maturalnej 2016.

do pobrania tutaj

Wszytkim uczniom i słuchaczom naszych szkół życzymy powiedzenia na egzaminach maturalnych.

 

Konkurs na najpiękniejszą KOKARDĘ NARODOWĄ

kokarda nDyrektor Liceum Ogólnokształcacego w Hajnówce ZDZ w Białymstoku ogłasza konkurs na najpiękniejszą kokardę narodową. Zapraszamy do udziału w konkursie uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły. Nagrody czekają :). Regulamin konkursu tutaj.

Informacja o terminach i czasie trwania EGZAMINÓW MATURALNYCH i EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Na podstawie art. 9a ust. 2 pkt 10 lit.a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity DZ.U. z 2004 NR 256 poz. 2572 ze zm.) Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w dniu 27 kwietnia 2015 zakomunikował (aktualizacja komunikatu w dniu 20 sierpnia 2015r.)

  • harmonogram przeprowadzania egzaminów maturalnych w 2016 roku do pobrania tutaj
  • harmonogram przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie do pobrania tutaj

Zachęcamy słuchaczy szkół dla dorosłych z zapoznaniem sie z harmonogram ogólnym egzaminów.

Informujemy również, iż szczegółówy harmonogram egzaminów maturalnych pisemnych i ustnych zostanie ogłoszony w szkole na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www do dnia 4 kwietnia 2016r. oraz szczegółówy harmonogram egzaminów potwierdzajacych kwalifikacje w zawodzie w miesiącu marcu. 

Egzaminy poprawkowe w Liceum Ogólnokształcącym

egzaminy

 

Egzaminy poprawkowe dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Hajnówce odbędą się w następujących terminach:

  • Matematyka - 26 sierpnia 2015r. godz. 9.00
  • Propedeutyka mundurowa - 26 sierpnia 2015r. godz. 9.00
  • Język rosyjski - 26 sierpnia 2015r. godz. 9.00
  • Język angielski - 26 sierpnia 2015r. godz. 9.00

Uczniowie, którzy nie pobrali z sekretariatu szkoły zagadnień zwiazanych z przygotowaniem do egzaminu mogą to uczynić codziennie w godz. 8.00 - 16.00 w sekretariacie szkoły.

 

Wyniki egzaminów maturalnych oraz poprawkowych 2015

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 30 czerwca 2015 r. (data wydania świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w maju i w czerwcu: 30 czerwca 2015 r.).

Matura poprawkowa dla zdających egzamin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej. Złożenie w szkole podania o przystąpienie do egzaminu poprawkowego do 04 lipca 2015r.

Część pisemna – 25 sierpnia 2015 r. (wtorek), godz. 9.00

Część ustna (język polski, języki obce nowożytne) – 24–28 sierpnia 2015 r.

Egzaminy zawodowe 2015

Słuchacze Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Hajnówce w miesiącu czerwcu 2015 roku przystepują do egzaminów zawodowych z zakresu potwierdzenia kwalifikacji zawodowych w zawodzie technik usług kosmetycznych oraz technik rachunkowości. Poniżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram egzaminów w poszczególnych kwalifikacjach.

Harmonogram egzaminów zawodowych czerwiec 2015