Hajnówka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Hajnówce

Szkoła ponadgimnazjalna oraz ponadpodstawowa dla dorosłych o 3  letnim cyklu  kształcenia dla absolwentów gimnazjów i 4 letnim cykludla absolwentów  szkół podstawowych oraz o 2  letnim cyklu kształcenia dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.

Po ukończeniu szkoły absolwenci przystępują do egzaminu maturalnego.

Zajęcia lekcyjne odbywają się w weekendy w godzinach 8.00 - 15.00.

Przedmioty nauczane w liceum:

  • przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie podstawowym: język polski,  jezyk rosyjski, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, biologia, chemia, fizyka, informatyka,
  • przedmioty ogólnokształcace realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia
  • przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie tutaj.

12

 

Znajdź Szkołę lub ośrodek