Hajnówka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Harmonogram zjazdów szkół zaocznych

Harmonogram zajęć edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Hajnówce ZDZ w Białymstoku


 


Plan zajęć dla słuchaczy LO dla Dorosłych w roku szkolnym 2019/2020

 

semestr  I 

 

semestr III

 

semestr V 

 

WAŻNA INFORMACJA DLA SŁUCHACZY


Terminarz zjazdów w semestrze letnim 2019/2020 - tutaj


rozkład dzwonków w szkole w czasie zajazdów


Znajdź Szkołę lub ośrodek