Hajnówka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Kurs Kierowca wózka jezdniowego

wozek

Do dnia 25 stycznia 2016r. w Ośrodku ZDZ w Hajnówce można sie zapisać na szkolenie  Kierowca wózka jezdniowego.

Informacje o szkoleniu:

  • uprawnienia zdobyte na szkoleniu są ważne bezterrminowo,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uprawnia do wykonywania prac wózkiem na terenie krajów Unii Europejskiej (zgodnie z Dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255  z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.),
  • wydajemy zaświadczenia w języku angielskiem,
  • szkolenie obejmuje 35 godz.,  z czego 15 godz. przeznaczonych jest na szkolenie praktyczna jazda wóżkiem,
  • w trakcie szkolenia realizowany jest moduł wymiany butli w wózkach jezdniowych wyposażonych w te urzadzenia (uprawnienia do wymiany butli w wózkach po zdanym egzaminie przed Komisją  Kwalifikacyjną nr 379 działająca przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, powołana przez Urząd Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą z dnia 10.04.1997r. - Prawo Energetyczne Dz. U. nr 54 oraz Dz. U. nr 94 z 1998r.) koszt egzaminu 185,00 zł - uprawnienia świadctwo kwalifikacyjne E,
  • po szkioleniiu można przystapić do egzaminu przed Komisją Urzedu Dozoru Technicznego (dodatkowy koszt 152,00 zł),
  • udział w szkoleniu po spełnieniu warunków: ukończone 18 lat,  wykształcenie co najmniej podstawowe (8 lat)/gimnazjalne, brak przeciwskazań lekarskich do udziału w szkoleniu.

 

Szczegółowe INFORMACJE I ZAPISY:

  • telefon 85 682 24 85 lub kom. 605 545 326
  • e-mail: hajnowka@zdz.bialystok.pl
  • osobiście w sekretariacie Ośrodka ZDZ w Hajnówce