Hajnówka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

Komunikaty

DUPLIKAT

WNIOSEK NA WYDANIE DUPLIKATU (świadectwo/legitymacja/indeks) - pobierz

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 2023/2024

UCZNIOWIE, RODZICE, NAUCZYCIELE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego w Hajnówce ZDZ w Białymstoku podaje harmonogram dostępności specjalistów  z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (pedagog, psycholog, logopeda):

https://hajnowka.zdz.bialystok.pl/szkola/kadra-dydaktyczna-kontakt.html

Korzystanie z w/w Pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych uczniów,  rodziców uczniów oraz nauczycieli na porady i konsultacje.

KOMUNIKATY szkoły LO,LOD,SZP

 

Pomoc psychologiczna oferowana dzieciom i ich rodzicom w strefie przygranicznej - Dziecięcy Telefon Zaufania 800 12 12 12 (telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka oraz możliwość kontaktu z ekspertami na czacie znajdującym się na stronie Rzecznika: www.brpd.gov.pl (http://www.brpd.gov.pl));

 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH - TRYB PEŁNY STACJONARNY rok szkolny 2021/2022 - pobierz

  

ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów na poniższy adres e-mail w anonimowy sposób można przekazać uwagi o ewentualnych zagrożeniach i rozwiązaniach związanych z bezpieczeństwem uczniów w szkole.

hajnowka@zdz.bialystok.pl

Rekomentacje dotyczące działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce wraz ze wskazaniem przepisów i odpowiedzialności https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/