Hajnówka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

Materiały dla nauczycieli

Poniżej zamieszczamy materiały do pobrania przez nauczycieli uczących w Naszych szkołach:

 

Rozkład dzwonków w szkołach dziennych tutaj


 Rozkład dzwonków w szkołach zaocznych tutaj


 Strona tytułowa planu wynikowego - rozkładu materiału nauczania w Liceum Ogólnokształcącym w Hajnówce ZDZ w Białymstoku tutaj


 Strona tutułowa planu wynikowego - rozkładu matariału nauczania w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Hajnówce ZDZ w Białymstoku tutaj


 Strona tytułowa planu wynikowego - rozkładu materiału nauczania w Szkole Policealnej w Hajnówce ZDZ w Białymstoku tutaj


 Teczka wychowawcy Liceum Ogólnokształcące w Hajnówce ZDZ w Białymstoku tutaj


 Strony tytułowe PSO - LO / LOD/ SZP