Hajnówka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

Organizacja egzaminów zawodowych

Egzaminy - rok szkolny 2022/2023

EGZAMIN ZAWODOWY / POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

FORMUŁA 2012 i 2017

komunikaty:

FORMUŁA 2019

komunikaty: