Hajnówka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

Rekrutacja 2024/2025

Liceum Ogólnokształcące w Hajnówce ZDZ w Białymstoku                                                                                                           

LO
 

SZKOŁY

PROFIL MUNDUROWY

 podbudowa programowa: 

 • gimnazjum
 • szkoła podstawowa

wymagane dokumenty:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach z egzaminu
 • trzy fotografie
 • podanie do szkoły  tutaj

Inne ważne informacje tutaj


 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Hajnówce ZDZ w Białymstoku

LOD

podbudowa programowa:

 • szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa

wymagane dokumenty:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły
 • trzy fotografie
 • podanie do szkoły tutaj

Inne ważne informacje tutaj


 

Szkoła Policealna w Hajnówce ZDZ w Białymstoku                                                                                   

 

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 1,5 ROKU NAUKI

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH 2 LATA NAUKI 

TECHNIK ADMINISTRACJI 2 LATA NAUKI

podbudowa programowa:

 • szkoła ponadpodstawowa

wymagane dokumenty:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej (liceum, technikum)   *matura nie jest wymagana
 • 3 fotografie
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kształcenia w danym zawodzie
 • podanie do szkoły tutaj

inne ważne informacje tutaj

 10

 


 

Znajdź Szkołę lub ośrodek