Hajnówka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

Szkoła Policealna

Szkoła Policealna  w Hajnówce

Szkoła policealna jest szkołą, w której kształcenie obdywa się w systemie weekendowym w soboty i niedziele, średnio dwa zjazdy miesięcznie. Zajęcia odbywają się w godzinach 8.00 -15.30. Słuchacze kształcą się  w następujących zawodach:

  1. Florysta (kształcenie trwa 1 rok - 2 semestry).Słuchacze nabywają wiedzę i umijetności z zakresu: materiałoznawstwa roślinnego, materiałoznawstwa nieroślinnego, kulturowych podstaw florystyki, środków wyrazu twórczego, kompozycji florystycznych, zakładania przedsiębiorstwa  florystycznego, języka angielskiego z zakresu florystyki oraz wykonywania kompozycji florystycznych. Po zakończeniu kształcenia słuchacze przystępują do egzaminu zawodowego z zakresu wykonuwania kompozycji florystycznych, a po jego zdaniu otrzymują tytuł florysta.

  2. Technik administracji (kształcenie trwa 2 lata - 4 semestry). Słuchacze nabywają wiedzę i umijetności z zakresu: działalności gospodarczej w jednostkach organizacyjnych, jezyka angielskiego w administacji, podstaw prawa pracy, podstaw prawa cywilnego, podstaw prawa administracyjnego, finansów publicznych, wykonywania prac biurowych oraz zasad postępowania w administracji. Po zakończeniu kształcenia słuchacze przystepują do egzaminu zawodowego z kwalifikacji obsługa klienta w jednostkach administracji, a po jego zdaniu otrzymują tutuł technik administacji.

  3. Technik usług pocztowych i finansowych (kształcenie trwa 1 rok - 2 semestry). Słuchacze nabywają wiedzę i umijetnosci z zakresu: podstaw działalnosci gospodarczej w usługach pocztowych i finansowych, języka angielskiego z zakresu usług pocztowych i finansowych, obrotu towarowego, usług pocztowych i kurierskich, usług finansowych, przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym, usług ekspedycyjnych i przewozowych, usług pocztowych i finansowych w praktyce, realizowania prac rozdzielczo - ekspedycyjnych oraz obrotu towarowego w praktyce. Po zakończeniu kształcenia w pierwszym semestrze słuchacze przystępują do egzaminu z zakresu świadczenia usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz obrotu towarowego. Po zakończeniu kształcenia w drugim semestrze egzamin z zakresu wykonywania zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich. Zdanie dwóch egzaminów warunkuje uzyskanie tytułu technik usług pocztowych i finansowych.

  4. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (kształcenie trwa 1,5 roku - trzy semestry). Słuchacze nabywają wiedzę i umiejetności praktyczne z zakresu: podstaw prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii w procesie pracy, zagrożeń w środowisku pracy, języka obcego zawodowego, oceny ryzyka zawodowego, ustalenia przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, zarządzania systemami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podstaw przedsiębiorczości. Po zakończeniu kształcenia słuchacze przystępują do egzaminu zawodowego, a po jego zdaniu otrzymują tytuł technik bezpieczeństwa i higieny pracy.
  5. Technik usług kosmetycznych (kształcenie trwa 2 lata - cztery semestry).Słuchacze nabywają wiedzę i umiętności praktyczne z zakresu: prowadzenia działalności gospodarczej w salonie kosmetycznym, języka obcego w kosmetyce, podstaw anatomiczno-dermatologicznych w kosmetyce, kosmetyki pielęgnacyjnej i upiększającej twarzy, szyi i dekoltu, kosmetyki pielęgnacyjnej i upiększjącej dłoni, stóp i ciała oraz podstaw przedsiębiorczości. Po zakończeniu kształcenia w drugim semestrze oraz czwartym słuchacze przystępują do egzaminu zawodowego, a ich zdaniu otzrymują prawo uzywania tytułu technik usług kosmetycznych. Szkoła posiada włąsną pracownię kosmetyczną. 13