Hajnówka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

Szkoła Policealna

Szkoła Policealna  w Hajnówce

Szkoła policealna jest szkołą, w której kształcenie obdywa się w systemie weekendowym w soboty i niedziele, średnio dwa zjazdy miesięcznie. Zajęcia odbywają się w godzinach 8.00 -16.00. Słuchacze kształcą się  w następujących zawodach:

  1. Technik administracji (kształcenie trwa 2 lata - 4 semestry). Słuchacze nabywają wiedzę i umijetności z zakresu: działalności gospodarczej w jednostkach organizacyjnych, jezyka angielskiego w administacji, podstaw prawa pracy, podstaw prawa cywilnego, podstaw prawa administracyjnego, finansów publicznych, wykonywania prac biurowych oraz zasad postępowania w administracji. Po zakończeniu kształcenia słuchacze przystepują do egzaminu zawodowego z kwalifikacji obsługa klienta w jednostkach administracji, a po jego zdaniu otrzymują tutuł technik administacji.


  2. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (kształcenie trwa 1,5 roku - trzy semestry). Słuchacze nabywają wiedzę i umiejetności praktyczne z zakresu: podstaw prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii w procesie pracy, zagrożeń w środowisku pracy, języka obcego zawodowego, oceny ryzyka zawodowego, ustalenia przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, zarządzania systemami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podstaw przedsiębiorczości. Po zakończeniu kształcenia słuchacze przystępują do egzaminu zawodowego, a po jego zdaniu otrzymują tytuł technik bezpieczeństwa i higieny pracy.
  3. Technik usług kosmetycznych (kształcenie trwa 2 lata - cztery semestry).Słuchacze nabywają wiedzę i umiętności praktyczne z zakresu: prowadzenia działalności gospodarczej w salonie kosmetycznym, języka obcego w kosmetyce, podstaw anatomiczno-dermatologicznych w kosmetyce, kosmetyki pielęgnacyjnej i upiększającej twarzy, szyi i dekoltu, kosmetyki pielęgnacyjnej i upiększjącej dłoni, stóp i ciała oraz podstaw przedsiębiorczości. Po zakończeniu kształcenia w drugim semestrze oraz czwartym słuchacze przystępują do egzaminu zawodowego, a ich zdaniu otzrymują prawo uzywania tytułu technik usług kosmetycznych. Szkoła posiada włąsną pracownię kosmetyczną.

 13