Hajnówka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Hajnówce

Szkoła  dla dorosłych o 4  letnim cyklu  kształcenia dla absolwentów gimnazjów i  szkół podstawowych oraz o 3  letnim cyklu kształcenia dla absolwentów branżowych szkół I stopnia

Po ukończeniu szkoły absolwenci przystępują do egzaminu maturalnego.

Zajęcia lekcyjne odbywają się w weekendy w godzinach 8.00 - 16.00

Przedmioty nauczane w liceum:

  • przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie podstawowym: język polski,  jezyk rosyjski, historia, historia i teraźniejszość, biznes i zarządzanie,  biologia, chemia, fizyka, informatyka,
  • przedmioty ogólnokształcace realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia

12

 

Znajdź Szkołę lub ośrodek