Hajnówka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Ogłoszenia LOD

Dane do przelewu za czesne:

NAZWA ODBIORCY:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

ADRES ODBIORCY:

ul. Pogodna 63/1;15-365 Białystok

NUMER RACHUNKU ODBIORCY:

36 1160 2202 0000 0000 6000 1543

TYTUŁEM:    

Dot. SŁUCHACZY

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

705 05 01 02 ………………….……………………….

Imię i nazwisko słuchacza

Czesne od roku szkolnego 2023/2024  - 120,00 zł miesięcznie należy wnosić z góry do dnia 15 każdego miesiąca i okazywać dowód wpłaty w sekretariacie Szkoły w dogodny Państwu sposób:

  1. osobiście dostarczając potwierdzenie opłaty / wydruk dokonania płatności do Sekretariatu Szkoły, która jest czynna:
  • od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
  • w soboty i niedziele ( w terminach zjazdów szkół zaocznych) w godz. 7.30-15.30
  1. Wysyłając potwierdzenie pocztą elektroniczną na adres email – p.aleksiuk@zdz.bialystok.pl

 

Znajdź Szkołę lub ośrodek