Hajnówka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

SZKOLENIE OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W HAJNÓWCE ZAPRASZA NA

SZKOLENIE OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH 

Ilość godzin: 35 godzin

Termin: rozpoczęcie szkolenia 26.02.2024r. godzina 14:00 (informacje o szczegółowym harmonogramie w sekretariacie Ośrodka)

Cena: 968,33 zł wraz z egzaminem

Cel kursu

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym, nazwanych dalej wózkami.

Uczestnicy

Na kurs może być przyjęty kandydat, który:

  • ma ukończone 18 lat,
  • posiada wykształcenie co najmniej podstawowe (8 lat)/gimnazjalne,
  • posiada zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora wózka jezdniowego.

Przebieg zajęć

Kurs  w części teoretycznej będzie realizowany w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Hajnówce  ZDZ w Białymstoku
przy ul. Armii Krajowej 52, 17-200 Hajnówka

Kurs w części praktycznej będzie realizowany w podziale na grupy i ograniczony do takiej liczby słuchaczy, która zapewnia realizację zajęć przy zachowaniu określonych prawnie  zapewniających bezpieczeństwo słuchaczom kursu.

Po ukończonym szkoleniu  uczestnicy zostaną zgłoszeni na egzamin przez Urzędem Dozoru Technicznego i odbędą go w wyznaczonym przez UDT terminie.

Zapisy pod numerem tel. 85-682-24-85 bądź w sekretariacie Ośrodka.