Hajnówka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Oferta szkoleń

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń . Wszystkie szkolenia zostały stworzone na podstawie analizy potrzeb lokalnych pracodawców. Nasza oferta jest również stale dopasowywana do aktualnych zagadnień, stanu prawnego i potrzeb.  Oprócz przedstawionych szkoleń  realizujemy szkolenia pod indywidualne potrzeby .

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani ofertą bądź w razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji:

Ośrodek ZDZ w Hajnówce

17-200 Hajnówka; ul. Armii Krajowej 52

email: hajnowka@zdz.bialystok.pl

tel. (85) 682-24-85 / 605-545-326

Grupa szkoleń

Nazwa kursu / egzaminu

Szkolenia BHP /

Pierwsza pomoc

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno - biurowych

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno - technicznych

Szkolenie okresowe BHP  dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenie BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP

Zasady udzielania pierwszej pomocy

Specjalistyczne

Kasy fiskalne i inne urządzenia sklepowe
Obsługa pilarki spalinowej, wykaszarki, przyrzynka
Drwal - operator pilarki
Szkolenie podstawowe w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie
Szkolenie uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzetem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie
Szkolenie podstawowe w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin
Szkolenie uzupełniające w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin
Szkolenie podstawowe w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji
Szkolenie uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roslin metoda fumigacji

Elektro -energetyczne

(szkolenia i egzaminy)

Grupa I Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną - seminarium

Grupa II Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne - seminarium

Grupa III Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe - seminarium

Grupa I - egzamin kwalifikacyjny

Grupa II - egzamin kwalifikacyjny

Grupa III - egzamin kwalifikacyjny

Wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych - seminarium

Kursy i egzaminy dozorowe

Obsługa suwnic

Obsługa żurawi stacjonarnych, przenośnych i przewoźnych

Obsługa wózków jezdniowych

Przygotowanie do odnowienia uprawnień UDT

Egzamin kwalifikacyjny UDT