Hajnówka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

GODZINY PRACY W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM

W okresie świątecznym i noworocznym

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Hajnówce

pracuje według następującego harmonogramu

 

 • od 24 grudnia 2021r. do 31 grudnia 2021r. – NIECZYNNE
 • 1 i 2 stycznia 2022r. – NIECZYNNE
 • od 3 stycznia 2022r. do 5 stycznia 2022r. – CZYNNE W GODZINACH OD 8:00 DO 15:00
 • od 6 stycznia 2022r. do 9 stycznia 2022r. - NIECZYNNE

Egzaminy kwalifikacyjne

W dniu 15.11.2021 o godz. 16.30 w Ośrodku ZDZ w Hajnówce odbędzie się egzamin kwalifikacyjny E i D w zakresie:

 • grupa I - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną
 • grupa II - urządzenia wytwarzające, przetwarzajace, przesyłające i zużywajace ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
 • grupa III - urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów stanem zagrożenia epidemicznego Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Hajnówce od poniedziałku 16 marca 2020 roku do odwołania ogranicza do niezbędnego minimum kontakty z osobami z zewnątrz.

Proszę o załatwianie spraw i przesyłanie wszelkich dokumentów i wniosków drogą elektroniczną, telefoniczną lub pocztą.

 • adres poczty elektronicznej: hajnowka@zdz.bialystok.pl
 • telefon: (85) 682-24-85, 605-545-326
 • adres: OKZ w Hajnówce, ul. Armii Krajowej 52, 17-200 Hajnówka

Sprawy, które wymagają pilnej obecności– godziny przyjmowania interesantów w siedzibie OKZ Hajnówce od poniedziałku  do piątku w godz. 9.00-14.00.

Zatrudnimy

ZATRUDNIMY

LEKTORÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO

DO PROWADZENIA KURSÓW DLA DOROSŁYCH

(POPOŁUDNIOWE GODZINY PRACY)

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Hajnówce

17-200 Hajnówka ul. Armii Krajowej 52

SZCZEGÓŁY POD NR TEL. 605-545-326

Targi Edukacyjno - Zawodowe

targi3

W dniu 14 kwietnia 2016 roku wzięliśmy udział w Targach Edukacyjno - Zawodowych zorganizowanych pod hasłem „Przedsiębiorczość drogą do sukcesu" przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Hajnówce oraz Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce. Tegoroczene targi patronatem objął Burmistrz Miasta Hajnówka oraz Starosta Powiatu Hajnowskiego.

Podczas targów uczniowie naszej szkoły: Elimia Bacharewicz i Konrad Suchocki  prezentowali ofertę edukacyjną Ośrodka ZDZ w Hajnówce. Wspólnie z opiekunem Panią Pauliną Aleksiuk udzielali informacji na terma kierunków kształcenia w roku szkolnym 2016/2017, warunków przyjecia do szkół oraz form działalności kursowej. Oferta naszego Ośroka cieszyła się dużym zainteresowaniem.

 

Kurs zasady udzielania pierwszej pomocy

pp

Zapraszamy na kurs udzielania pierwszej pomocy organizowany przez Ośrodek ZDZ w Hajnówce. Tematyka szkolenia obejmuje: postępowanie w

przypadku zaburzeń krążenia i oddychania, postępowanie w przypadku mechanicznych uszkodzeń ciała i krwotokach, postępowanie w przypadku urazów chemicznych, termicznych i elektrycznych, podstępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym, ewakuacja poszkodowanego, ocena stau poszkodowanego i sytuacji, wyposażenie apteczki pierwszej pomocy.

Szkolenie trwa 8 godzin i jest prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę medyczną.

Planowany termin ropoczęcia szkolenia 27 stycznia 2016r.

Zapisy:

telefonicznie 85 682 24 25 lub kom. 605 545 326

mejlowo: hajnowka@zdz.bialystok.pl

osobiście: Ośrodek ZDZ w Hajnówce, ul. Armii Krajowej 52 w sekretariacie w godz. pracy Ośrodka

E i D Egzaminy kwalifikacyjne

wiadectwo kwalifikacji

W dniu 28 stycznia 2016r. o godz. 16.00 w Ośrodku ZDZ w Hajnówce odbędzie się egzamin kwalifikacyjny E i D w zakresie:

 • grupa I - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną
 • grupa II - urządzenia wytwarzające, przetwarzajace, przesyłające i zużywajace ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
 • grupa III - urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Istnieje możliwość zorganizowania w dniu egzaminu seminarium przygotowującego do egzaminu. Na egzaminie należy mieć ze sobą dowód osobisty. Zapisy na seminarium i egzamin w sekretariacie Ośrodka ZDZ w Hajnówce, ul. Armii Krajowej 52 lub telefonicznie 85 682 24 85.

Kurs Kierowca wózka jezdniowego

wozek

Do dnia 25 stycznia 2016r. w Ośrodku ZDZ w Hajnówce można sie zapisać na szkolenie  Kierowca wózka jezdniowego.

Informacje o szkoleniu:

 • uprawnienia zdobyte na szkoleniu są ważne bezterrminowo,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uprawnia do wykonywania prac wózkiem na terenie krajów Unii Europejskiej (zgodnie z Dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255  z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.),
 • wydajemy zaświadczenia w języku angielskiem,
 • szkolenie obejmuje 35 godz.,  z czego 15 godz. przeznaczonych jest na szkolenie praktyczna jazda wóżkiem,
 • w trakcie szkolenia realizowany jest moduł wymiany butli w wózkach jezdniowych wyposażonych w te urzadzenia (uprawnienia do wymiany butli w wózkach po zdanym egzaminie przed Komisją  Kwalifikacyjną nr 379 działająca przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, powołana przez Urząd Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą z dnia 10.04.1997r. - Prawo Energetyczne Dz. U. nr 54 oraz Dz. U. nr 94 z 1998r.) koszt egzaminu 185,00 zł - uprawnienia świadctwo kwalifikacyjne E,
 • po szkioleniiu można przystapić do egzaminu przed Komisją Urzedu Dozoru Technicznego (dodatkowy koszt 152,00 zł),
 • udział w szkoleniu po spełnieniu warunków: ukończone 18 lat,  wykształcenie co najmniej podstawowe (8 lat)/gimnazjalne, brak przeciwskazań lekarskich do udziału w szkoleniu.

 

Szczegółowe INFORMACJE I ZAPISY:

 • telefon 85 682 24 85 lub kom. 605 545 326
 • e-mail: hajnowka@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w sekretariacie Ośrodka ZDZ w Hajnówce

 

Akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

 

W dniu 12 listopada 2015 roku uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Hajnówce ZDZ w Białymstoku zorganizowali uroczystą akademię upamiętniającą Dzień Odzyskania Niepodległości. W czasie przedstawienia zaprezentowano takie utwory jak: "Modlitwa o Polskę" H. Bocheńskiej; "Z doli niedoli" W. Bełzy; "Kto Cię wołał legionisto" J. z Łobzowa; "Warszawa" H. Zbierzchowskiego oraz "Polska" K. Przerwy Tetmajera. Oprawę muzyczną akademii stanowiły utwory pieśni: "Rota", "Wojenko wojenko"; "Rozkwitają pęki białych róż", "Pierwsza kadrowa". W uroczystości udział wzięli wszyscy uczniowe szkoły a w roli narratorów i recytujących wystąpili: Jakubowski Damian, Popko Ksymena, Lasota Kamila, Bacharewicz Emilia, Urynowicz Diana, Niebyt Karolina, Naumczuk Weronika, Romaniuk Iza, Oksentowicz Mateusz, Suchocki Konrad, Grygoruk Michał. Za oprawę muzyczna odpowiedzialny był Barmuta Marek. Panie uczące języka polskiego: Anna Budzyńska i Danuta Samerek były odpowiedzialne za przygotowanie uczniów do akademi. Wszyscy spisali się na medal, dziękujemy :) za wspaniałą  lekcję historii.

11 listoapada kolaz

Kurs spawanie metodą MAG/MIG lub TIG

spawanie

Serdecznie zapraszamy na wakacyjny kurs spawania i zdobycie uprawnień Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach w metodzie MAG/MIG lub TIG. Wakacyjny kurs spawania odbywa się popołudniami w dni powszednie oraz za zgodą uczestników w weekendy. Uczestnicy szkolenia otrzymują  materiały szkoleniowe w postaci zeszytu, długopisu oraz podręcznika spawacza a także poczęstunek w czasie zajęć. W czasie zajęć praktycznych zapewniamy materiały do spawania oraz środki ochrony osobistej. Płatność za kurs można rozłożyć na raty dogodne dla uczestnika. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na druku MEN oraz książeczkę spawacza. Po przystąpieniu do egzaminu przed egzaminatorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach również zaświadczenie IS w języku angielskim, niemieckim lub polskim.

Serdecznie zapraszamy.

Zapisy i informacje w Ośrodku ZDZ w Hajnówce ul. Armii Krajowej 52 lub telefonicznie 85 682 24 85