Hajnówka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU UDT NA WÓZKI JEZDNIOWE

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W HAJNÓWCE ZAPRASZA NA

SEMINARIUM PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU UDT

Ilość godzin: 8 godzin

Termin seminarium: 28.02.2024r. (środa)

Cena: 470 zł razem z egzaminem

Cel kursu

Celem seminarium jest przygotowanie uczestników do egzaminu przed komisją powołaną przez UDT poprzez aktualizację i przypomnienie niezbędnej wiedzy dotyczącej bezpiecznej pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych.

Uczestnicy

Seminarium adresowane jest do osób, które posiadają ukończone szkolenie z Obsługi wózków jezdniowych.

Po ukończonym seminarium  uczestnicy zostaną zgłoszeni na egzamin przez Urzędem Dozoru Technicznego i odbędą go w wyznaczonym przez UDT terminie.

Zapisy pod numerem tel. 85-682-24-85 bądź w sekretariacie Ośrodka.